I Sympozjum Naukowe Sekcji Urologii Robotowej PTU PTU

1. Sympozjum
Sekcji Urologii Robotowej PTU

10 stycznia 2020, Warszawa

SUR 2020
SUR 2020

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na I Sympozjum Naukowe Sekcji Urologii Robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego, które odbędzie się 10 stycznia 2020 roku w Warszawie.

Od wielu lat zabiegi laparoskopowe, wspomagane technologią robotową, zajmują ważne miejsce w urologicznym armamentorium zabiegowym. Znajomość tej techniki stała się już standardem edukacji młodych urologów w krajach Europy Zachodniej i USA. Dlatego Polskie Towarzystwo Urologiczne oraz niedawno powstała Sekcja Urologii Robotowej PTU stawiają sobie za cel dynamiczne propagowanie tej techniki operacyjnej w naszym środowisku.

Pierwsze sympozjum naukowe Sekcji będzie w całości poświęcone problematyce zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych w trakcie radykalnej prostatektomii. Istotną częścią Sympozjum będzie Sesja Live Surgery, w czasie której – po raz pierwszy w Polsce – transmisja będzie prowadzona w technologii 3D. Dzięki temu uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość widzieć taki sam obraz, jaki operator widzi przy konsoli. Operacje odbędą się w 2 ośrodkach: polskim oraz niemieckim.

Mam nadzieję, że Sympozjum stanie się platformą wymiany doświadczeń oraz zachęci urologów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Urologicznym do edukacji i wdrażania techniki robotowej w Polsce.

Z naukowym pozdrowieniem i życzeniami owocnych obrad!
Do zobaczenia w Warszawie!

Dr hab. med. Igal Mor
przewodniczący Sekcji Urologii Robotowej PTU

SUR 2020

Oferta dla uczestnika

OPŁATA REJESTRACYJNA (brutto) Data wpływu na konto
do 10.10.2019 od 11.10.2019 do 31.12.2019 od 01.01.2020
Lekarze, członkowie PTU 350,00 zł 400,00 zł 450,00 zł
Osoby niebędące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm 400,00 zł 450,00 zł 500,00 zł

OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:

NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę konferencji, np.: Jan Kowalski – SUR Warszawa 2020.

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy Sympozjum dokonują rezerwacji miejsc we własnym zakresie bezpośrednio w wybranym przez siebie hotelu.

SUR 2020

PROGRAM NAUKOWY

Techniki zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych w trakcie radykalnej prostatektomii z asystą robota

8:30 – 8:40

Wystąpienie inauguracyjne

Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta

8:40 – 8:50

Słowo wstępne

Dr hab. med. Igal Mor

9:00 – 10:15 I SESJA PROGRAMOWA
9:00 – 9:15

Anatomia stercza i miednicy małej. Struktury odpowiedzialne za wzwód

Dr Anna Katarzyna Czech

9:15 – 9:20

Pytania i odpowiedzi

9:20 – 9:35

Wskazania do zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych u chorych na raka stercza poddawanych leczeniu radykalnemu

Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta

9:35 – 9:40

Pytania i odpowiedzi

9:40 – 9:55

Ocena wzwodu przed operacją i po leczeniu operacyjnym

Dr hab. med. Roman Sosnowski

9:55 – 10:00

Pytania i odpowiedzi

10:00 – 10:10

Technika Stolzenburga zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych i jej odmiany

dr hab. med. Tomasz Borkowski

10:10 – 10:15

Pytania i odpowiedzi

10:15 – 10:30

Przerwa na kawę

10:30 – 13:30 SESJA LIVE SURGERY

Moderator Sesji: dr hab. med. Tomasz Borkowski

1.

Operacja metodą Lateral approach – w trakcie operacji operator omówi technikę zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych. Dodatkowo zostanie wykonane badanie śródoperacyjne pobranych wycinków

Dr med. Tomasz Szopiński – Szpital Mazovia (Warszawa)

2.

Operacja metodą Stolzenburga – w trakcie operacji zostanie omówiony 4- lub 5-stopniowy system zachowania pęczków

Dr Jörn H. Witt – St. Antonius-Hospital Gronau GmbH

13:30 – 14:15

Przerwa na lunch

14:15 – 16:15 II SESJA PROGRAMOWA
14:15 – 14:30

Badanie śródoperacyjne w celu oceny marginesów chirurgicznych

Lek. Marcin Lipiński

14:30 – 14:35

Pytania i odpowiedzi

14:35 – 14:50

Fluorescence Confocal Microscopy for the evaluation of prostate tissue: current and future perspectives

dr Chiara Sighinolfi

14:50 – 15:05

Wynik onkologiczny a zachowanie pęczków naczyniowo-nerwowych

Dr med. Łukasz Nyk

15:05 – 15:10

Pytania i odpowiedzi

15:10 – 15:20

Prowadzenie chorego po operacji i rehabilitacja pooperacyjna

Dr med. Piotr Świniarski

15:20 – 15:25

Pytania i odpowiedzi

15:25 – 16:00

Prezentacja konsoli robota da Vinci X, wyposażonego w najnowszy symulator pozwalający na trenowanie poszczególnych etapów operacji radykalnej prostatektomii

16:00 – 16:15

Dyskusja i podsumowanie Sympozjum

1. Sympozjum
Sekcji Urologii Robotowej PTU

10 stycznia 2020, Warszawa

The Westin Warsaw
Al. Jana Pawła II 21, Warszawa