I Sympozjum Naukowe Sekcji Urologii Robotowej PTU PTU

1. Sympozjum
Sekcji Urologii Robotowej PTU

10 stycznia 2020, Warszawa

SUR 2020

FORMULARZ REJESTRACJI I ZAKWATEROWANIA

Oświadczenie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, jako administrator danych osobowych, informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Urologiczne z siedzibą w Warszawie 02-574, ul. Łowicka 19. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a, zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji w 1. Sympozjum Naukowym Sekcji Urologii Robotowej PTU.

Przed przystąpieniem do rejestracji musisz zaakceptować powyższe oświadczenie!

MIEJSCE PRACY

PRZYNALEŻNOŚĆ DO PTU

Hotel Marriott (Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa)

(UWAGA! Dotyczy wyłącznie zgłoszonych uczestników Sympozjum)

PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY

Dane do Fakturowania

(w przypadku zgłoszenia dokonanego przez Firmę)

UWAGI