I Sympozjum Naukowe Sekcji Urologii Robotowej PTU PTU

1. Sympozjum
Sekcji Urologii Robotowej PTU

10 stycznia 2020, Warszawa

SUR 2020
SUR 2020

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy!

Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa na I Sympozjum Naukowe Sekcji Urologii Robotowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego, które odbędzie się 10 stycznia 2020 roku w Warszawie.

Od wielu lat zabiegi laparoskopowe, wspomagane technologią robotową, zajmują ważne miejsce w urologicznym armamentorium zabiegowym. Znajomość tej techniki stała się już standardem edukacji młodych urologów w krajach Europy Zachodniej i USA. Dlatego Polskie Towarzystwo Urologiczne oraz niedawno powstała Sekcja Urologii Robotowej PTU stawiają sobie za cel dynamiczne propagowanie tej techniki operacyjnej w naszym środowisku.

Pierwsze sympozjum naukowe Sekcji będzie w całości poświęcone problematyce zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych w trakcie radykalnej prostatektomii. Istotną częścią Sympozjum będzie Sesja Live Surgery, w czasie której – po raz pierwszy w Polsce – transmisja będzie prowadzona w technologii 3D. Dzięki temu uczestnicy Sympozjum będą mieli możliwość widzieć taki sam obraz, jaki operator widzi przy konsoli. Operacje odbędą się w 2 ośrodkach: polskim oraz niemieckim.

Mam nadzieję, że Sympozjum stanie się platformą wymiany doświadczeń oraz zachęci urologów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Urologicznym do edukacji i wdrażania techniki robotowej w Polsce.

Z naukowym pozdrowieniem i życzeniami owocnych obrad!
Do zobaczenia w Warszawie!

Dr hab. med. Igal Mor
przewodniczący Sekcji Urologii Robotowej PTU

SUR 2020

Oferta dla uczestnika

OPŁATA REJESTRACYJNA (brutto) Data wpływu na konto
do 10.10.2019 od 11.10.2019 do 31.12.2019 od 01.01.2020
Lekarze, członkowie PTU 350,00 zł 400,00 zł 450,00 zł
Osoby niebędące członkami PTU, w tym przedstawiciele firm 400,00 zł 450,00 zł 500,00 zł

OPŁATA REJESTRACYJNA ZAWIERA:

NUMER KONTA, NA KTÓRE NALEŻY DOKONYWAĆ WPŁAT:

76 1240 1066 1111 0000 0022 1199

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz skróconą nazwę konferencji, np.: Jan Kowalski – SUR Warszawa 2020.

ZAKWATEROWANIE

Uczestnicy Sympozjum dokonują rezerwacji miejsc we własnym zakresie bezpośrednio w wybranym przez siebie hotelu.

SUR 2020

Program

Techniki zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych w trakcie radykalnej prostatektomii z asystą robota

8:30 – 8:40

Wystąpienie inauguracyjne

Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta

8:40 – 8:50

Słowo wstępne

Dr hab. med. Igal Mor

9:00 – 11:20 I SESJA PROGRAMOWA
9:00 – 9:15

Anatomia stercza i miednicy małej. Struktury odpowiedzialne za wzwód

Nazwisko wykładowcy (TBC)

9:15 – 9:20

Pytania i odpowiedzi

9:20 – 9:35

Fizjologia wzwodu i zaburzeń wzwodu po radykalnej prostatektomii

Dr hab. med. Jakub Dobruch, prof. CMKP

9:35 – 9:40

Pytania i odpowiedzi

9:40 – 9:55

Wskazania do zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych u chorych na raka stercza poddawanych leczeniu radykalnemu

Prof. dr hab. med. Piotr Chłosta

9:55 – 10:00

Pytania i odpowiedzi

10:00 – 10:15

Ocena wzwodu przed operacją i po leczeniu operacyjnym

Dr hab. med. Roman Sosnowski

10:15 – 10:20

Pytania i odpowiedzi

10:20 – 10:35

Technika Stolzenburga zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych i jej odmiany

Dr med. Tomasz Borkowski

10:35 – 10:40

Pytania i odpowiedzi

10:40 – 10:55

Technika lateral approche i inne techniki zachowania pęczków naczyniowo-nerwowych

Dr med. Tomasz Szopiński

10:55 – 11:00

Pytania i odpowiedzi

11:00 – 11:10

Znaczenie zachowania splotu Santoriniego oraz technika jego zaopatrzenia

Dr med. Piotr Jarzemski

11:10 – 11:15

Pytania i odpowiedzi

11:15 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 – 14:30 SESJA LIVE SURGERY

Moderator Sesji: dr med. Tomasz Borkowski

1.

Operacja metodą Lateral approche (ośrodek polski) – w trakcie operacji zostanie wykonane badanie śródoperacyjne pobranych wycinków

2.

Operacja metodą Stolzenburga (ośrodek zagraniczny) – w trakcie operacji zostanie omówiony 4- lub 5-stopniowy system zachowania pęczków.

14:30 – 15:15

Przerwa na lunch

15:15 – 16:30 II SESJA PROGRAMOWA
15:15 – 15:30

Badanie śródoperacyjne w celu oceny marginesów chirurgicznych

Lek. Marcin Lipiński

15:30 – 15:35

Pytania i odpowiedzi

15:35 – 15:50

Wynik onkologiczny a zachowanie pęczków naczyniowo-nerwowych

Dr med. Łukasz Nyk

15:50 – 15:55

Pytania i odpowiedzi

15:55 – 16:10

Prowadzenie chorego po operacji i rehabilitacja pooperacyjna

Dr med. Piotr Świniarski

16:10 – 16:15

Pytania i odpowiedzi

16:15 – 16:30

Dyskusja i podsumowanie Sympozjum

1. Sympozjum
Sekcji Urologii Robotowej PTU

10 stycznia 2020, Warszawa